مدارک مورد نیاز جهت تعویض پلاک خودرو

ارایه سند مالکیت منزل مسکونی بنام ما لک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض اب برق یا گاز به تاریخ روز
ارایه سند اجاره نامه منزل مسکونی دارای کد رهگیری وهاالو گرام به همراه یکی از قیوض اب برق گاز به تاریخ روز
اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه به همراه قبوض اب برق یا گاز به تاریخ روز
گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر ادرس محل سکونت والدین که به تایید اموزش و پرورش منطقه رسیده شده باشد
معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار ویژه کارکنان دولت
در صورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین ارایه سند  ملکی استیجاری به نام پدر یا مادر به همراه یکی از قبوض ذکر شده
ارایه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه قبوض ذکر شده
در صورت عدم مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه به همراه یکی از قبوض به تاریخ روز
دفترچه تامین اجنماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک به همراه یکی از قبوض ذکر شده
تایید شورای محل -روستا برای منازل اوقافی و روستایی وهمچنین نامه رسمی از ادارات عشا یر وامور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشا یر با نظر مدیر فنی
در خصوص سازما نها -کارخانه جات شرکتها اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حد اکثر 2 سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر ادرس دقیق محل فعالیت اقدام گردد
در رابطه با سازمانها کترخانه جات وشرکتها که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در انجا به ثبت رسیده می باشد بر اساس مندرجات اساسنامهو بریده روز نامه رسمی انها اقدام خواهد شد
تذکر صرف داشتن پلاک ازاد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمیباشد
تذکر قبض باید تعرفه خانگی  داشته باشد و در صورت تعرفه سایر مصارف غیر قابل قبول ا ست
باتشکر از توجه منقاضیان محترم شرکت ره پویان خودرو تمامی بندها ی این متن بروز از موسسه راهگشا میباشد پس توجه کنید لطفا که باعث اطلاف و قت خود و دیگران نشوید
  1395/10/10
سفارش واردات خودرو

سفارش واردات خودرو های لوکس

دبی:00971504273511

شرایط آزاد

اقساط شرایط آزاد

اقساط خودروی شما تا 36 ماه، تحویل به روز، بدون ضامن و چک

لیست قیمت روزانه

لیست قیمت روزانه خودرو

لیست قیمت روزانه کلیه خودروهای بازار و موجود در ایران.

کارشناسی خودرو

کارشناسی انواع خودرو

کارشناسی انواع خودرو (اصالت خودرو - قیمت گذاری- بدنه - فنی) در محل

scroll up