حواله

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شرایط اقساطی حواله های خودرو

1. پرینت 6 ماهه حساب جاری ، گواهی عدم چک برگشتی ، گواهی تایید تاریخ صدور آخرین دسته چک

2. مهر و امضاء تائید بانک جهت موارد فوق

3-ارایه شماره حساب جاری معتبر بدون سابقه برگشتی (ترجیحا حساب خریدار)

سفارش واردات خودرو

سفارش واردات خودرو های لوکس

دبی:00971504273511

شرایط آزاد

اقساط شرایط آزاد

اقساط خودروی شما تا 36 ماه، تحویل به روز، بدون ضامن و چک

لیست قیمت روزانه

لیست قیمت روزانه خودرو

لیست قیمت روزانه کلیه خودروهای بازار و موجود در ایران.

کارشناسی خودرو

کارشناسی انواع خودرو

کارشناسی انواع خودرو (اصالت خودرو - قیمت گذاری- بدنه - فنی) در محل

scroll up