شرایط فروش حواله

به‌موجب ماده 5 شرایط فروش حوالجات، انصراف خریدار از مورد سفارش، مادام که خودرو تحویل نشده میسر خواهد بود و خریدار لازم است با تکمیل و تسلیم فرم انصراف به نمایندگی مجاز طبق شرایط انصراف و فسخ که در برگ پذیرش سفارش مشتری یا قرارداد اولیه مندرج است، اقدام کند.

در صورت تأخیر در تحویل خودرو به خریدار در موعد مقرر حسب شرایط مندرجه در برگ پذیرش سفارش متقاضی مذکور فروشنده موظف به مراعات و انجام به‌موقع تعهدات فی‌مابین خواهد بود.

با تنظیم این قرارداد، فروشنده پس از واگذاری کلیه حقوق خود حق مراجعه بعدی و دریافت المثنی حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می‌کند.

از طرف دیگر یک کارشناس فنی، مورد معامله و موضوع  قرارداد حسب مورد را از لحاظ فنی تأیید و با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج را به تائید می‌رساند.
جمعه 15 اسفند 1393
سفارش واردات خودرو

سفارش واردات خودرو های لوکس

دبی:00971504273511

شرایط آزاد

اقساط شرایط آزاد

اقساط خودروی شما تا 36 ماه، تحویل به روز، بدون ضامن و چک

لیست قیمت روزانه

لیست قیمت روزانه خودرو

لیست قیمت روزانه کلیه خودروهای بازار و موجود در ایران.

کارشناسی خودرو

کارشناسی انواع خودرو

کارشناسی انواع خودرو (اصالت خودرو - قیمت گذاری- بدنه - فنی) در محل

scroll up